Monday, March 30, 2015

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, azi, da-n alt an


30 martie 2004
Azi e ziua lui Alexei, omul lui Dumnezeu. E ziua mea onomastică, vasăzică. Deşi i se mai zice şi Alexei cel cald, pare că nu vine primăvara, ci se întoarce iarna.

***


Călătoreau cu trenul. Se întorceau acasă cu cîţiva saci cu cartofi. Era 1946. Era foame. Printre copacii unei păduri din Ucraina apuseană, îşi făcuse loc o haită de umbre negre, aruncară căngi legate cu funii şi Vasile fu smuls de pe acoperişul trenului. Cînd îşi reveni, văzu nu departe de el un bărbat. Omul avea capul spart. Îi dădu lui Vasile un cartof şi acesta îl duse la gură. Pe la miezul nopţii, bărbatul îi întinse un obiect straniu. Nişte fluiere lipite unul de altul. Pînă dimineaţă, bărbatul se stinse. Vasile îl acoperi cu crengi şi o luă pe calea fierată în direcţia în care plecase trenul cu cartofii lui. Cînd nu mai putea merge, se aşeza, scotea fluierele şi sufla în ele. După multe zile de pribegie, putea scoate şi cîte o melodie din fluierele lui. Lîngă o mică haltă, întîlni un basarabean stors de puteri, care nu se mai putea deplasa. Vasile îi arătă instrumentul şi-i spuse că-l schimba pe ceva de-ale gurii. „Nu-l da, gemu bărbatul, e nai”. Acesta l-a învăţat pe Vasile să cînte la nai, iar acesta cerşea şi-i aducea hrană şi unchiului G.  

No comments:

Post a Comment