Saturday, January 10, 2015

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, azi, da-n alţi ani


10 ianuarie 2004

Picii din mahala s-au zbuciumat mai mult de-o oră pînă au făcut două babe de zăpadă. Le-au ridicat mai înalte decît ei, le-au pus şi ochi, şi nas. Şi-au zis, probabil, că-s frumoase, apoi s-au retras la vreo 5-7 metri şi au început atacul: împroşcau cu bulgări de zăpadă în scăfîrliile babelor. Dar ele s-au arătat destul de rezistente. Au ţinut piept năvălitorilor tot vreo oră, apoi s-au lăsat bătute. Învingătorii, cu feţele roşii şi ochii sclipitori, au răsuflat uşuraţi şi… au plecat spre case.  10 ianuarie 2005
La radio o voce copilăroasă ne spune că iarna e în toi şi că ninge, ninge, ninge. Ies afară şi văd cu uimire că lîngă fîntîna noastră înverzeşte ţelina. Psăne i s-o fi părut că-i primăvară. Are dreptul, că termometrul ziua ne arată + 9 grade, căldură de primăvară, ce mai! Te pomeneşti că vor înflori şi copacii. Mai suntem încă în anul maimuţei, abia am scăpat de Casian.

No comments:

Post a Comment