Wednesday, October 26, 2011

Antonescu şi Antoneşti

Cică era demult, tare demult un bogătaş pe nume Antonescu, care avea moşia pe acest pământ. Acest bogătaş cu ajutorul slujbaşilor a construit două mori de măcinat făină în locul unde acum se află serile sovhozului, a construit un grajd mare pentru cai şi alte lucruri trebuincioase oamenilor. Acest Antonescu trăia forte bine cu oamenii din sat, îi ajuta întotdeauna la nevoie, lucra pe câmp cu coasa şi sapa. De la dânsul provine şi denumirea satului Antoneşti.

Cules de la Onisca Salaur

(din caietul de folclor cules de Sofia, Alexei şi Mihail Vakulovski)

No comments:

Post a Comment