Wednesday, March 12, 2014

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, azi, da-n alt an (12 martie 2004)

           
 Doi îngeri mergeau sub chip de călători pe pămînt. S-au cerut într-o casă să înnopteze. Stăpînul casei i-a trimis într-un serai, nu le-a dat nici măcar cu ce să se învelească.
            Ca mulţumire, îngerul cel bătrîn i-a astupat/reparat un perete care se dărîma.
            În altă casă i-au primit ca pe cei apropiaţi. I-au hrănit, i-au culcat în aşternuturi moi. Cînd au plecat, stăpînilor le-a murit vaca.
            - Nu înţeleg, se miră îngerul tînăr, celui care ne-a înjosit i-ai făcut bine, iar pe cel care ne-a omenit l-ai pedepsit…
            - În prima casă am astupat gaura din perete fiindcă acolo era ascuns mult aur. N-am vrut să-l găsească stăpînul cel zgîrcit şi rău. Iar celui care ne-a omenit trebuia să-i moară femeia. Eu am făcut să-i moară vaca.

            Lucrurile nu sunt întotdeauna aşa cum par a fi. 

(lucrare de Alexandru Pecican))

No comments:

Post a Comment