Tuesday, October 8, 2013

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, azi, da-n alt an

8 octombrie 2003
Vis: unul împingea seringa în corpul său, dar pielea rezista, acul n-o putea străpunge. Atunci el luă un ciocan şi începu să bată; din spărturile făcute curgea sînge. El continua să bată. Zgomotul devenea tot mai puternic. El bătea. Sîngele curgea.


8 octombrie 2005
Vinul are gustul soarelui.

No comments:

Post a Comment