Tuesday, January 7, 2014

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, ca azi, da-n alţi ani


6 ianuarie 2003
Şcoala nu poate fi o oglindă a prezentului. Ea aparţine mai mult viitorului. Şcoala e un zbucium cu ochi înrouraţi şi curaţi. Iar dacă zoaia curge şi-n şcoală, e un fenomen explicabil: spre stele se uită nu numai fecioarele, ci şi tîrfele.
***
Cunoştinţa cu o clasă nouă de elevi e ca şi cum ai ieşi prima oară în cosmos.
***
Poţi citi o poezie de o sută de ori, iar proza poate fi citită numai de cîteva ori. Poezia e sărbătoare, iar sărbătorile sînt exaltate, festive, fericite... Proza e zi de muncă. Proza e o muncă. O muncă grea, cere nu numai forţă spirituală, ci chiar şi fizică. Poezia e un vis, iar proza e realitate. Poezia e muzică, pictură... Proza e sculptură, arhitectură. Poezia e o sclipire, iar proza e o zidire.

6 ianuarie 2004
Cît e mai ieftin omul, cu atît mai multe şi mai bogate haine şi bijuterii trebuie să pună pe el ca să fie în rînd cu lumea


7 ianuarie 2005

Eram într-o cameră fără ferestre şi priveam încăperea la o lumină slabă care nu ştiu de unde venea. Parcă eram în castelul din Bran şi lîngă mine erau consătenii mei. La un moment dat în încăpere năvăliră oameni şi oameni cu ochi îngroziţi. „L-a omorît!” striga Margareta S. „N-am vrut să-l omor”, spuse Volodea P. privind în jur cu ochi rugători. Mi-am făcut loc prin şuvoiul de oameni şi am ieşit afară. Cadavrul unui om era întins chiar lîngă uşă. Cine-i? am întrebat. E din Carahasani, mi s-a răspuns. Un val de oameni înconjurară mortul, îl aşezaseră într-un sicriu şi porniră spre cimitir. Erau cei din Carahasani. Urcau la deal. La vale se mişcau un rîu de oameni. Erau consătenii mei. Unde vă duceţi? i-am întrebat. „La nuntă”, mi-au răspuns. Am luat-o la deal. Vroiam să ajung acasă. S. apăru cu un braţ de legături în mîini. Mă duc la fina, mi-a spus. Am auzit strigăte de revoltă. Înviase mortul. Adică morţii, că erau doi. Am răsuflat uşurat. Dar nu mai puteam merge înainte. Am intrat într-o casă cu două etaje şi încercai să ies printr-o uşă din pod. De acolo cobora un grup de copii încolonaţi. Nene, m-au strigat. Uitaţi-vă ce grozăvii comit maturii. Au scris „sa” prin cratimă…”

No comments:

Post a Comment