Thursday, July 17, 2014

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, azi, da-n alt an


17 iulie 2004
Viaţa este o tragedie. Căci în deznodămîntul ei totdeauna apare moartea.
***
În poveştile noastre, pentru a demonstra bogăţia, belşugul, nu se argumentează cu munţi de aur, de pietre scumpe, briliante, ci cu mări (rîuri) de lapte şi multă, multă miere.

No comments:

Post a Comment