Wednesday, July 23, 2014

Din jurnalul lui Alexei Vakulovski, azi, da-n alt an


23 iulie 2003
„Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga şi foametea, şi vă voi sfărîma toiagul pîinii” – Ezechiel 5:16.
„Trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse groaznice ale mele: sabia, foametea, fiarele sălbatice şi ciuma…” – Ezechiel 14:21.
            Pe la mijlocul anilor ’40, Dumnezeu trimise asupra noastră toate cele patru pedepse groaznice ale Lui: sabia, foametea, fiarele sălbatice şi ciuma – războiul, foametea, călăii şi mancurţii, tifosul… Apoi se milostivi de noi şi ne feri de cîteva pedepse. Nu de toate, încă nu merităm toată mila Lui.
***

La dentist. Intră tatăl şi copilul. Copilul îl imploră cu ochii pe părinte să nu-l dea pe mîna medicului. Dar e tîrziu. Părintele nu mai crede în nimic. El s-a transformat în călău. Îl instalează în scaun, îi descleaştă fălcile strînse cu disperare. Copilul plînge. Se roagă să-l salveze de călăul dentist. Dar toate acestea îs în van. Tatăl-călău e de partea călăului medic. Copilul rămîne fără un dinte cariat. Tatăl şi medicul răsuflă uşuraţi. Zîmbesc. Unul triumfător, iar altul vinovat…  

No comments:

Post a Comment